DIGITAL SERVICES & SENIOR'S INCLUSION

Hoşgeldiniz

DSSI - Dijital Hizmetler ve Yaşlıların Katılımı

Kütüphanelerin potansiyeli & COVID Sonrası Dönemde Topluluklar İttifakı

Yetişkin eğitiminde işbirliği ortaklıkları

Hakkımızda

DSSI projesi, 5 farklı ülkeden 6 kuruluşun İş birliğinden oluşmaktadır.
DSSI projesi, 65 yaş ve üzeri insanların (dezavantajlı, kırsal alanda yaşayan, hareket kabiliyeti azalmış, göçmenler vb.) bilgiye ve yaşam boyu öğrenmelerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle, proje, onların dijital aktif yaşlanma sayesinde gündelik sosyal hayata bağımsız katılma hakkına sahip olmalarını sağlayacaktır.

Bahsedilen bu amaç kütüphane ağları sayesinde gerçekleştirilecektir. Çünkü bu ağlar COVID-sonrası dönemde hızlı dijital dönüşüm nedeniyle dijital bilgi ve hizmetlerin önemli bir merkezi haline gelmeye başlamaktadır.

Proje hakkında

DSSI Projesinin Amacı
DSSI programı, 65 yaş ve üzeri bireylerin (dezavantajlı, kırsal bölgelerde yaşayan, hareket kabiliyeti azalmış, göçmenler vb.) bilgiye ve yaşam boyu öğrenme haklarını desteklemeyi ve dijital olarak aktif yaşlanma sayesinde günlük toplum yaşamında bağımsız bireyler olarak katılımlarını keyifli hale getirme amaçlanmaktadır.

Proje, 65 yaş ve üzeri bireylerin temel dijital beceriler kazanabileceği bir ağ sunmaktadır. Kütüphanelerin sundurduğu bu ağ sayesinde sağlık, refah, yaşam boyu öğrenme, kültürel ve sosyal bağlantılar, e-ticaret ve e-yönetişim konularında harika dijital hizmetlere erişebileceği bir dijital bilgi merkezine sahip olunacaktır.

DSSI projesinin uygulanmasıyla aşağıdaki yetişkin eğitim öncelikleri gerçekleştirilecektir:

DSSI hedefleri ve hedef grupları

DSSI Hedefleri

DSSI projesi, COVID-19 krizi kaynaklı zorluklarla başa çıkmak için 65 yaş üzeri bireylerin dijital eğitimini desteklemeyi hedeflemektedir.

DSSI Hedef Grupları

DSSI, düşük dijital becerilere sahip olan ve dijital bilgi çağından faydalanamayan 65 yaş üzeri bireyler ile yaygın eğitim ortamında onlara eğitim verecek nitelikli eğitmenlere ihtiyaç duyan eğitimcileri hedeflemektedir.

Proje Ortakları

DSSI konsorsiyumu 5 AB ülkesinden 6 Ortaktan oluşmaktadır.

Proje Sonuçları

Sonuç 2
Literatür Tarama ve Uygulamaya Geçiş
Avrupa'daki hizmetler ve bilgi alanlarında dijital yaklaşım çerçevesinde kapsamlı bir rapor hazırlanacaktır. Raporda ülkelerin kütüphane hizmetleri, enformasyon ve bilgi edinme süreçleri, yaşam boyu öğrenme politikaları, kamu yönetimi ve sosyal etkileşim ve ticari ilişkiler gibi günlük yaşam pratikleri yer alacaktır. Rapor, özellikle Covid- 19 sonrası dönemde yukarıda belirlenen süreçlerin nasıl şekillendiğini içerecektir. Proje, 65 yaş ve üzeri nüfusun dijital boşluk sorununa dair kanıtlar ortaya çıkaracaktır. Proje, 65 yaş ve üzeri bireylerin gelişmiş teknolojik gerçeklikten sağlanan fayda ve fırsatlardan nasıl dışlandıklarını örneklerle ortaya koyacaktır.
Sonuç 3
DSSI Eğitim Kursu
Sonuç 2'de belirlenen ihtiyaçlara uygun olarak bireysel modüller temelinde öğrenme materyalleri geliştirilecektir. Bu Açık Eğitim Kaynağı (AEK), "Dijital Hizmetler ve 65 yaş üzeri Bireyler İçin Kapsayıcılık" alanda öğrenciler için özelleştirilmiş ve yenilikçi bir öğrenme kursunu içerecektir. Bu kaynak aynı zamanda DSSI Öğretim Yöntemi ile yetişkin eğitimcilerin yetkinliklerini de içerecektir.
Sonuç 4
DSSI Çevrimiçi Eğitim Kursu: Uygulama ve Paydaşların Katılımından Sonuçlara
DSSI Eğitim modülleri için ücretsiz, esnek ve kolay erişilebilir bir açık platform tasarlanacaktır. Bu platform 65 yaş ve üzeri bireylerin WP2'de belirlenen profillerine göre bireysel zorlukları ve talepleri göz önünde bulunduralarak geliştirilecektir. Bu platform sayesinde yetişkin eğitimciler, dezavantajlı grupların dijital eğitimi konusundaki becerilerini geliştirmelerine olanak tanıyacak ve bir eğitim aracı edineceklerdir.

Bize Ulaşın

Telefon

123-456-7890

E-posta

EProjectDSSI@gmail.com

Adres

Adres 1,

Scroll to Top

Proje Koordinatörü

Technological University of the Shannon: Midlands Midwest - Ireland

TUS, programları boyunca, tüm disiplinlerde ve tüm düzeylerde aktif öğrenmeye dayalı farklı bir eğitim felsefesiyle bölgelerin ekonomik ve sosyokültürel gelişiminde önemli bir rol oynayarak üç aşamalı sistem eğitimi, öğretimi ve araştırmasını sağlar ve bu sayede istikrarlı bir şekilde kalmasını sağlar. Hizmet verdiği bölgelerde sanayinin ve toplumun ihtiyaçlarına dokunuyor.

TUS, Kütüphane ve Bilgi Kaynakları Merkezi aracılığıyla yenilikçi Kütüphane, Bilgi Okuryazarlığı (IL), dijital beceriler ve Akademik Yazım ürün ve hizmetlerini geliştirme ve uygulama konusunda uluslararası bir üne sahiptir ve Kütüphane ile ilgili ERASMUS+, Tempus, CBHE projelerine hem liderlik etmiş hem de katılmıştır. , Bilgi Okuryazarlığı, Dijital Eğitim ve Akademik Yazım alanı. TUS, diğerlerinin yanı sıra Batı Balkanlar (2018) ve Çin ve Kazakistan (2019) gibi bölgelerde bilgi okuryazarlığı ve dijital okuryazarlık becerileri de dahil olmak üzere Kütüphane Modernizasyonu ve Reformu alanında AB tarafından finanse edilen birçok projeye öncülük etmiştir.

TUS, personel eğitimi ve gelişimi alanında uzun bir deneyime sahiptir ve son yıllarda Dijital Eğitim, 3D Baskı, Fikri Mülkiyet, İşletmeye yönelik kütüphane hizmetleri, araştırma ve girişimcilik ve erişim gibi alanlarda kütüphane personelinin gelişimi için oldukça orijinal müfredatlar tasarlamıştır. diğer birçok ülkede uygulanan ve çoğaltılan engelli insanlara yönelik kütüphanelere.

Proje Ortakları

BRATISLAVA'YA ÜNİVERSİTE GELİYOR

1919 yılında kurulan Comenius Üniversitesi Slovakya’nın en eski üniversitesidir. Edebiyat Fakültesi, ilk üç kurucu fakülteden biridir. Şu anda, 65 farklı çalışma programına kayıtlı yaklaşık 3.000 öğrencisiyle Slovakya’nın en büyük fakültesi olmuştur. Edebiyat Fakültesi’nin akademik kadrosu 250’den fazla profesör, doçent ve yardımcı doçentten oluşmaktadır. Son yıllarda Sanat Fakültesi, Slovakya’daki benzer fakülteler arasında sürekli olarak en fazla sayıda öğrenci başvurusunu kendine çekmiş ve böylece öğrenci kabulünde son derece seçici kalmasına olanak tanımıştır. Üniversite kütüphanesi Slovakya’nın en eski ve en büyük bilimsel kütüphanesidir. 1919 yılında kurulmuştur. 2,7 milyondan fazla yayın içermektedir.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İstanbul’da bulunan bir devlet üniversitesidir.

5 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7141 sayılı Kanunla İstanbul Üniversitesi’nin bazı fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulları bu üniversiteden ayrılarak yeni kurulan üniversite çatısı altında faaliyet göstermeye başladı. “İstanbul-Cerrahpaşa Üniversitesi” adı altında. Adını İstanbul’un Cerrahpaşa ilçesine veren Cerrah Mehmed Paşa’dan almıştır. Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde eğitim verilmektedir.

Üniversitenin sekiz yerleşkesi bulunmaktadır ve rektörlüğü Avcılar yerleşkesinde bulunmaktadır. Ayrıca 10 fakülte, 6 enstitü, 1 yüksekokul, 5 meslek yüksekokulu ve 16 araştırma merkezi bulunmaktadır.

TRİKALA BELEDİYESİ

Trikala Belediyesi, dijital uygulamalarda öncü bir Yunan Yerel Yönetimidir ve Avrupa Akıllı Şehirler Ağı’nın bir üyesidir. Trikala Belediyesi, Yunanistan’daki ilk dijital topluluğu oluşturdu ve bu topluluk 2010 yılında dünyanın en akıllı 21 topluluğu arasında yer aldı. O tarihten bu yana Belediye, esas olarak tüm vatandaşlar için sürdürülebilir hareketlilik, e-sağlık hizmetleri ve dijital bağlantıyla ilgili uzun bir yenilikçi akıllı uygulama projeleri listesine katıldı. Belediyenin temel önceliği vatandaşlara uzaktan yardım etmeyi amaçlayan Dijital Teknolojiler Yönetim Sisteminin oluşturulması ve Uygulanmasıdır.

Trikala Belediye Kütüphanesi 1958 yılında kurulmuştur ve Trikala Şehir Belediyesi Eğitim, Kültür ve Spor Müdürlüğü’nün bir parçasıdır. Amacı, tüm vatandaşlar için yaratıcılığın ve erişilebilir bilginin sürekli bir referansı olmaktır.

INSTALOFI LEVANTE S.L.

Kurulum Levante S.L. (FyG Consultores), yenilikçi kavramlar, iş yaratma, temel istihdam edilebilirlik becerileri, okuryazarlık ve sayısal beceriler, girişimcilik ve sosyal ve zor beceri eğitimleri konularında eğitimlerde şirketler, yetişkinler ve gençlerle birlikte yaratma konusunda öncü olan özel bir üst düzey eğitim şirketidir. FyG, yeni fırsatlar arayan yetişkinlerin gelişimini teşvik eden ve geliştiren ve onların daha istihdam edilebilir olmalarına yardımcı olan, farklı dışlanma faktörlerini ele alan bir eğitim ve öğretim şirketi olarak aktif olarak hareket etmektedir: eğitim güçlüğü çeken yetişkinler ve gençler, ekonomik veya sosyal engelleri olan işsizler.

FyG, şirketler, girişimciler, start-up’lar ve dezavantajlı gruplardan kişiler için çok çeşitli eğitim kursları ve mentorluk programları yürütme konusunda deneyime sahiptir. İşsizler için işe yerleştirme ve işgücü piyasası aracılık hizmetleri sunan bir kariyer rehberliği, kariyer danışmanlığı ve bilgi sağlayıcı olarak faaliyet göstermektedir: rehberlik, eğitim, değerlendirme ve bilgilendirme. 2001 yılında kurulan şirket, uluslararası pazarlarda şirketlerin dış pazarlarda ve uluslararası işletmelerde büyümelerine olanak sağlayacak stratejiler belirlemelerine yardımcı olarak varlığını sürdürüyor.

DIA MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ LTD.ŞTİ

DIAS, Yunanistan Ulusal Niteliklerin ve Mesleki Rehberlik Sertifikasyonu Örgütü-EOPPEP tarafından akredite edilmiş bir eğitim ve danışmanlık kuruluşudur. DİAS 2009 yılında Karditsa’da kurulmuştur ve bugün diğer şehirlerde de 2 operasyonel ofisi bulunmaktadır. DIAS, Mesleki Eğitim alanında tüm süreç ve prosedürlerin dikkatle tasarlandığı ve uluslararası standartlara göre kalite testinden geçirildiği bir kalite yönetim sistemi uygulamaktadır. Vizyonumuz, Avrupa çapında rekabetçi bir MEÖ ve HBÖ organizasyonuna dönüşmek ve yetişkin ve mesleki eğitim ve öğretimde mükemmelliği ve kaliteyi teşvik ederek bireylere ve işletmelere eğitim ve öğretim fırsatları, danışmanlık ve destek sağlamaktır.

DIAS, özellikle dezavantajlı insanlar arasında artan işsizlik seviyeleriyle mücadele etme ve aynı zamanda çok sayıda yetişkin çalışanı da etkileyen risklerle yüzleşme konusunda AB’nin stratejik çerçevesiyle uyumludur (sosyal dışlanma ve yoksulluğun artması olgusu, giderek daha belirgin hale gelmekte ve yoksulluğu tehdit etmektedir). sağlanan eğitim/öğretimin kalite ve verimlilik açısından iyileştirilmesi yoluyla sosyal uyum ve yaşam standardının iyileştirilmesi. DIAS’ın misyonu, yaşam kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla sertifikalı eğitim ve öğretim fırsatları, danışmanlık ve kişisel gelişim sağlamaktır. Organizasyonda 11 tam zamanlı personel ve 50 yarı zamanlı eğitmen/uzman bulunmaktadır.