DIGITAL SERVICES & SENIOR'S INCLUSION

Hakkımızda

Hakkımızda

DSSI projesi, 5 farklı ülkeden 6 kuruluşun İş birliğinden oluşmaktadır.
DSSI projesi, 65 yaş ve üzeri insanların (dezavantajlı, kırsal alanda yaşayan, hareket kabiliyeti azalmış, göçmenler vb.) bilgiye ve yaşam boyu öğrenmelerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle, proje, onların dijital aktif yaşlanma sayesinde gündelik sosyal hayata bağımsız katılma hakkına sahip olmalarını sağlayacaktır.

Bahsedilen bu amaç kütüphane ağları sayesinde gerçekleştirilecektir. Çünkü bu ağlar COVID-sonrası dönemde hızlı dijital dönüşüm nedeniyle dijital bilgi ve hizmetlerin önemli bir merkezi haline gelmeye başlamaktadır.

Proje hakkında

DSSI Projesinin Amacı
DSSI programı, 65 yaş ve üzeri bireylerin (dezavantajlı, kırsal bölgelerde yaşayan, hareket kabiliyeti azalmış, göçmenler vb.) bilgiye ve yaşam boyu öğrenme haklarını desteklemeyi ve dijital olarak aktif yaşlanma sayesinde günlük toplum yaşamında bağımsız bireyler olarak katılımlarını keyifli hale getirme amaçlanmaktadır. Proje, 65 yaş ve üzeri bireylerin temel dijital beceriler kazanabileceği bir ağ sunmaktadır.

Kütüphanelerin sundurduğu bu ağ sayesinde sağlık, refah, yaşam boyu öğrenme, kültürel ve sosyal bağlantılar, e-ticaret ve e-yönetişim konularında harika dijital hizmetlere erişebileceği bir dijital bilgi merkezine sahip olunacaktır.

DSSI projesinin uygulanmasıyla aşağıdaki yetişkin eğitim öncelikleri gerçekleştirilecektir:

DSSI hedefleri ve hedef grupları

DSSI Hedefleri

DSSI projesi, COVID-19 krizi kaynaklı zorluklarla başa çıkmak için 65 yaş üzeri bireylerin dijital eğitimini desteklemeyi hedeflemektedir. Bu nedenle, DSSI, dijital becerileri düşük ve kendini dışlanmış hisseden 65 yaş üzeri bireyler için internet kullanımı, uzaktan dijital kütüphanelere ve kamu hizmetlerine erişim konusunda ücretsiz çevrimiçi eğitim müfredatı sunan bir platform geliştirmeyi amaçlamaktadır.

DSSI, kütüphane ve bilgi hizmetlerinin tüm kullanıcıları için yüksek kaliteli hizmetlere yönelik bir temel oluşturacaktır. Aynı zamanda yaşa dayalı sosyal dışlanmadan kaynaklanan eşitsizlikleri azaltmak içinde destek hizmetleri sağlamayı hedeflemektedir.

Avrupa Komisyonu Konsey Tavsiyesinde belirlenen Yetişkin Eğitimi ve Faaliyetleri (ADU) hedeflerine uygun olarak, DSSI aşağıdaki amaçları hedeflemektedir:

DSSI Hedef Grupları

DSSI, düşük dijital becerilere sahip olan ve dijital bilgi çağından faydalanamayan 65 yaş üzeri bireyler ile yaygın eğitim ortamında onlara eğitim verecek nitelikli eğitmenlere ihtiyaç duyan eğitimcileri hedeflemektedir.

Bu nedenle, projenin ana hedef grubu; göç, hareket kısıtlığı olan, kırsal veya uzak konumda yaşayan, uzun süre eğitim almamak veya faaliyete katılmamak gibi nedenlerle bilgiye erişimde zorluk yaşayan 65 yaş üzeri bireylerdir. Ayrıca, proje sayesinde sosyal kuruluşlarının (evde bakım, gündüz merkezleri, huzurevleri vb.) personeli, gönüllüleri ile 65 yaş üzeri bireylere ailede niteliksiz hizmet veren genç aile bireyleri de yetişkin eğitmeni olabilmek için eğitim alma fırsatına sahip olacaktır.

Ayrıca, bu proje kapsamında sağlanan çevrimiçi eğitimden kütüphane personeli ve yetişkin eğitmenlerin yer aldığı (resmi yetişkin eğitim merkezleri, toplum destek gruplarında çalışan gayri resmi yetişkin eğitmenler, gündüz merkezleri, STK'lar vb.) merkezler de yararlanacaktır.

Projenin hedef grupları arasında Ulusal ve Avrupa kütüphane ağı, yetişkin eğitimi ve yaşam boyu öğrenme merkezleri, STK'lar, kamu yöneticileri, sağlık sektörü çalışanları, politika yapıcılar vb. yer almaktadır.

Bizimle iletişime geçin

Scroll to Top