DIGITAL SERVICES & SENIOR'S INCLUSION

Καλωσήρθες στο

DSSI - Ψηφιακές υπηρεσίες & ένταξη ηλικιωμένων

Οι δυνατότητες Συμμαχίας Βιβλιοθηκών & Κοινοτήτων στη μετά COVID εποχή

Συμπράξεις συνεργασίας στην εκπαίδευση ενηλίκων

Σχετικά με εμάς

Το έργο DSSI έχει μια σύμπραξη αποτελούμενη από 6 οργανισμούς από 5 διαφορετικές χώρες.

Το έργο DSSI στοχεύει στην προώθηση των δικαιωμάτων των ηλικιωμένων (χαμηλής ειδίκευσης, που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές, με δυσκολίες κινητικότητας, μετανάστες κ.λπ.) στην πρόσβαση στην πληροφορία και στη δια βίου μάθηση. Ως εκ τούτου, το έργο θα τους επιτρέψει να απολαμβάνουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στην καθημερινή κοινωνία ως ανεξάρτητοι πολίτες, μέσω της ψηφιακά ενεργής γήρανσης.

Αυτό διευκολύνεται με τη χρήση των δικτύων των βιβλιοθηκών, καθώς ο ρόλος τους αρχίζει να εξελίσσεται σε κόμβο ψηφιακών πληροφοριών και υπηρεσιών, λόγω του επιταχυνόμενου ψηφιακού μετασχηματισμού της μετά-COVID εποχής.

Σχετικά με το έργο

Σκοπός του έργου DSSI
Το πρόγραμμα DSSI έχει ως στόχο να προωθήσει τα δικαιώματα των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας (με μειωμένη εξειδίκευση, που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές, που αντιμετωπίζουν σταδιακά κινητικές δυσκολίες, μετανάστες κ.λπ.) να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία και τη δια βίου μάθηση και να απολαμβάνουν το δικαίωμα συμμετοχής στην καθημερινή κοινωνία ως ανεξάρτητοι πολίτες, μέσω της ψηφιακά ενεργής γήρανσης.

Το έργο χρησιμοποιεί το ευρύ δίκτυο των βιβλιοθηκών ως κόμβο ψηφιακής πληροφόρησης όπου οι ηλικιωμένοι μπορούν να αποκτήσουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες και να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους για την αναζήτηση και την πρόσβαση στο φανταστικό φάσμα των ψηφιακών υπηρεσιών των βιβλιοθηκών για την υγεία και την ευημερία, τη δια βίου μάθηση, την πολιτιστική και κοινωνική συνδεσιμότητα και τέλος το ηλεκτρονικό εμπόριο και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Με την υλοποίηση του έργου DSSI θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες προτεραιότητες της εκπαίδευσης ενηλίκων:

Στόχοι και ομάδες στόχου DSSI

Στόχοι του

Το DSSI στοχεύει να υποστηρίξει τη βελτίωση της ψηφιακής εκπαίδευσης των ηλικιωμένων εκπαιδευομένων προκειμένου να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που προκύπτουν από τους εξωτερικούς κλονισμούς της κρίσης COVID-19.

Ομάδες-στόχοι του DSSI

Το DSSI απευθύνεται σε ηλικιωμένους με χαμηλές ψηφιακές δεξιότητες που δεν μπορούν να απολαύσουν τα οφέλη της ψηφιακής εποχής της πληροφορίας και σε εκπαιδευτικούς που χρειάζονται επαρκείς δεξιότητες για να τους διδάξουν σε ευέλικτα περιβάλλοντα.

Συνεργάτες του έργου

Η κοινοπραξία DSSI αποτελείται από 6 Εταίρους από 5 χώρες της Ε.Ε.

Αποτελέσματα Έργου

Αποτέλεσμα 2
Θέτοντας το πλαίσιο και περνώντας στην πράξη
Το αποτέλεσμα αυτό θα παρέχει μια ολοκληρωμένη και περιεκτική έκθεση της ευρωπαϊκής πραγματικότητας της ψηφιακής προσέγγισης στις υπηρεσίες και τις πληροφορίες στους τομείς: Δια βίου μάθηση, δημόσια διοίκηση και καθημερινές συναλλαγές (κοινωνικές συνδέσεις, εμπορικές, ιδρυματικές, κ.λπ.). Αυτό θα παρουσιάσει στοιχεία σχετικά με το τρέχον πρόβλημα του ψηφιακού χάσματος στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και τον αποκλεισμό τους από τα οφέλη και τις ευκαιρίες μιας βελτιωμένης τεχνολογικής πραγματικότητας.
Αποτέλεσμα 3
Εκπαιδευτικό σεμινάριο DSSI
Σε αυτό το αποτέλεσμα οι εταίροι θα αναπτύξουν το εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή επιμέρους ενοτήτων, καλύπτοντας τις ανάγκες που διαπιστώθηκαν στο αποτέλεσμα 2 για την επέκταση των ικανοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων. Αυτός ο Ανοικτός Εκπαιδευτικός Πόρος (ΑΕΠ) θα περιέχει ένα καινοτόμο και προσαρμοσμένο μάθημα μάθησης για ηλικιωμένους εκπαιδευόμενους στις "Ψηφιακές Υπηρεσίες & Ένταξη Ηλικιωμένων", καθώς και τις ικανότητες των εκπαιδευτών ενηλίκων με τη μέθοδο διδασκαλίας DSSI.
Αποτέλεσμα 3
Διαδικτυακό εκπαιδευτικό μάθημα DSSI: Από την υλοποίηση και τη συμβολή των ενδιαφερομένων στο τελικό αποτέλεσμα
Αυτό το αποτέλεσμα θα σχεδιάσει και θα παρέχει ένα ελεύθερο, ευέλικτο και εύχρηστο ανοικτό περιβάλλον για τις ενότητες κατάρτισης DSSI. Αυτή η ανοικτή πλατφόρμα σε εύκολα προσβάσιμη μορφή, θα σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη τις ατομικές δυσκολίες και απαιτήσεις του ανώτερου εκπαιδευόμενου σύμφωνα με το προφίλ που αναπτύχθηκε στο Αποτέλεσμα 2. Η πλατφόρμα θα προσφέρει την ευκαιρία στους εκπαιδευτές ενηλίκων να αποκτήσουν ένα εκπαιδευτικό εργαλείο και να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους στην ψηφιακή κατάρτιση μειονεκτικών ομάδων.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διεύθυνση

Διεύθυνση 1,

Scroll to Top

Συντονιστής του έργου

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Shannon: Midlands Midwest - Ιρλανδία

Το TUS παρέχει εκπαίδευση, κατάρτιση και έρευνα συστημάτων τριών κύκλων, διαδραματίζοντας κεντρικό ρόλο στην οικονομική και κοινωνικοπολιτισμική ανάπτυξη των περιοχών με μια ξεχωριστή εκπαιδευτική φιλοσοφία ενεργητικής μάθησης σε όλα τα προγράμματά του, σε όλους τους κλάδους και σε όλα τα επίπεδα, διασφαλίζοντας ότι παραμένει σταθερά επαφή με τις ανάγκες της βιομηχανίας και της κοινότητας στις περιοχές που εξυπηρετεί.

Η TUS έχει διεθνή φήμη για την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών Βιβλιοθήκης, Πληροφοριακής Παιδείας (IL), ψηφιακών δεξιοτήτων και ακαδημαϊκής γραφής μέσω της Βιβλιοθήκης και του Κέντρου Πληροφοριακών Πόρων της και έχει οδηγήσει και συμμετάσχει σε έργα ERASMUS+, Tempus, CBHE που ασχολούνται με τη Βιβλιοθήκη. , Πληροφοριακός Γραμματισμός, Ψηφιακή Εκπαίδευση και Ακαδημαϊκή Γραφή. Το TUS έχει ηγηθεί πολλών χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων στον τομέα του εκσυγχρονισμού και της μεταρρύθμισης των βιβλιοθηκών, συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας και ψηφιακής παιδείας, κυρίως σε περιοχές όπως τα Δυτικά Βαλκάνια (2018), καθώς και στην Κίνα και το Καζακστάν (2019), μεταξύ άλλων.

Η TUS έχει μακρά εμπειρία στον τομέα της εκπαίδευσης και ανάπτυξης προσωπικού και τα τελευταία χρόνια έχει σχεδιάσει εξαιρετικά πρωτότυπα προγράμματα σπουδών για την ανάπτυξη προσωπικού βιβλιοθηκών σε τομείς όπως η Ψηφιακή Εκπαίδευση, η Τρισδιάστατη Εκτύπωση, η Πνευματική Ιδιοκτησία, οι υπηρεσίες βιβλιοθήκης στις επιχειρήσεις, την έρευνα και την επιχειρηματικότητα και την πρόσβαση σε βιβλιοθήκες για άτομα με αναπηρίες που έχουν εφαρμοστεί και αναπαραχθεί σε πολλές άλλες χώρες.

Συνεργάτες του έργου

ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΗ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ

Το Πανεπιστήμιο Comenius, το οποίο ιδρύθηκε το 1919, είναι το παλαιότερο πανεπιστήμιο στη Σλοβακία. Η Σχολή Τεχνών είναι μία από τις τρεις αρχικές ιδρυτικές σχολές. Επί του παρόντος, είναι η μεγαλύτερη σχολή στη Σλοβακία με περίπου 3.000 φοιτητές που εγγράφουν τα 65 διαφορετικά προγράμματα σπουδών της. Το ακαδημαϊκό προσωπικό της Σχολής Καλών Τεχνών αποτελείται από περισσότερους από 250 καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές και επίκουρους καθηγητές. Τα τελευταία χρόνια, η Σχολή Τεχνών προσελκύει σταθερά τον μεγαλύτερο αριθμό υποψηφίων για σπουδές μεταξύ παρόμοιων σχολών στη Σλοβακία, επιτρέποντάς της έτσι να παραμένει εξαιρετικά επιλεκτική κατά την εισαγωγή φοιτητών. Η πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη είναι η παλαιότερη και μεγαλύτερη επιστημονική βιβλιοθήκη στη Σλοβακία. Ιδρύθηκε το 1919. Περιέχει περισσότερες από 2,7 εκατομμύρια δημοσιεύσεις.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ - CERRAHPASA

Το Istanbul University-Cerrahpasa είναι ένα κρατικό πανεπιστήμιο που βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη.

Με τον νόμο 7141, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της 5ης Μαΐου 2018 και με αριθμό 30425, ορισμένες σχολές, ινστιτούτα, κολέγια και επαγγελματικές σχολές του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης διαχωρίστηκαν από αυτό το πανεπιστήμιο και άρχισαν να λειτουργούν υπό τη στέγη του νεοϊδρυθέντος πανεπιστήμιο. με την επωνυμία «Πανεπιστήμιο Istanbul-Cerrahpaşa». Πήρε το όνομά του από τον Cerrah Mehmed Pasha, ο οποίος έδωσε το όνομά του στην περιοχή Cerrahpasa στην Κωνσταντινούπολη. Προσφέρει εκπαίδευση σε δύο γλώσσες, τουρκικά και αγγλικά.

Το πανεπιστήμιο έχει οκτώ πανεπιστημιουπόλεις και η πρυτανεία του βρίσκεται στην πανεπιστημιούπολη Avcılar. Επιπλέον, διαθέτει 10 σχολές, 6 ινστιτούτα, 1 κολέγιο, 5 επαγγελματικές σχολές και 16 ερευνητικά κέντρα.

ΔΉΜΟΣ ΤΡΊΚΑΛΑ

Ο Δήμος Τρικκαίων είναι πρωτοπόρος Ελληνική Τοπική Αρχή στις ψηφιακές εφαρμογές και μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Έξυπνων Πόλεων. Ο Δήμος Τρικκαίων δημιούργησε την πρώτη ψηφιακή κοινότητα στην Ελλάδα και αυτή που το 2010 ήταν ανάμεσα στις 21 πιο έξυπνες κοινότητες στον κόσμο. Έκτοτε, ο Δήμος συμμετείχε σε μια μακρά λίστα καινοτόμων έργων έξυπνων εφαρμογών, που σχετίζονται κυρίως με τη βιώσιμη κινητικότητα, την ηλεκτρονική φροντίδα υγείας και την ψηφιακή συνδεσιμότητα για όλους τους πολίτες. Βασική προτεραιότητα του Δήμου είναι η δημιουργία και η εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ψηφιακών Τεχνολογιών που στοχεύει στην εξ αποστάσεως βοήθεια των πολιτών.

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Τρικάλων ιδρύθηκε το 1958 και υπάγεται στη Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Τρικκαίων. Στόχος του είναι να αποτελεί διαρκή αναφορά δημιουργικότητας και προσβάσιμης γνώσης σε όλους τους πολίτες.

INSTALOFI LEVANTE S.L.

Instalofi Levante S.L. Η (FyG Consultores) είναι μια ιδιωτική επιχείρηση κατάρτισης υψηλού επιπέδου, πρωτοπόρος στη συνδημιουργία με εταιρείες, ενήλικες και νέους στην εκπαίδευση σε καινοτόμες έννοιες, δημιουργία επιχειρήσεων, βασικές δεξιότητες απασχολησιμότητας, δεξιότητες γραμματισμού και αριθμητικής, επιχειρηματικότητα και soft&hard εκπαίδευση δεξιοτήτων. Η FyG δρα ενεργά ως εταιρεία εκπαίδευσης και κατάρτισης που προωθεί και ενισχύει την ανάπτυξη των ενηλίκων που αναζητούν νέες ευκαιρίες και τους βοηθά να γίνουν πιο απασχολήσιμοι, αντιμετωπίζοντας διαφορετικούς παράγοντες αποκλεισμού: ενήλικες και νέους με εκπαιδευτικές δυσκολίες, άνεργους με οικονομικά ή κοινωνικά εμπόδια.

Η FyG έχει εμπειρία στη διεξαγωγή ενός ευρέος φάσματος μαθημάτων κατάρτισης και προγραμμάτων καθοδήγησης για εταιρείες, επιχειρηματίες, νεοσύστατες επιχειρήσεις, καθώς και με άτομα από μειονεκτούσες ομάδες. Λειτουργεί ως φορέας παροχής επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής συμβουλευτικής και πληροφόρησης που παρέχει υπηρεσίες εισαγωγής εργασίας και διαμεσολάβησης στην αγορά εργασίας για ανέργους ως: προσανατολισμός, κατάρτιση, αξιολόγηση και ενημέρωση. Ιδρύθηκε το 2001 και είναι παρούσα στις διεθνείς αγορές βοηθώντας τις εταιρείες να καθορίσουν στρατηγικές που τους επιτρέπουν να αναπτυχθούν σε ξένες αγορές και διεθνείς επιχειρήσεις.

ΚΈΝΤΡΟ ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΉΣ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ ΔΊΑΣ ΕΠΕ

Η ΔΙΑΣ είναι ένας εκπαιδευτικός και συμβουλευτικός οργανισμός διαπιστευμένος από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού-ΕΟΠΠΕΠ. Η ΔΙΑΣ ιδρύθηκε το 2009 στην Καρδίτσα και σήμερα διαθέτει και 2 επιπλέον επιχειρησιακά γραφεία σε άλλες πόλεις. Η ΔΙΑΣ εφαρμόζει ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας στο οποίο όλες οι διαδικασίες και διαδικασίες έχουν σχεδιαστεί προσεκτικά και ελεγχθεί ποιοτικά σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Το όραμά μας είναι να εξελιχθούμε σε έναν ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό οργανισμό ΕΕΚ και ΔΒΜ και να παρέχουμε ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμβουλευτικής και υποστήριξης σε άτομα και επιχειρήσεις, προωθώντας την αριστεία και την ποιότητα στην εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων και επαγγελματικής κατάρτισης.

Το ΔΙΑΣ ευθυγραμμίζεται με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την καταπολέμηση των αυξανόμενων επιπέδων ανεργίας -ιδιαίτερα στα μειονεκτούντα άτομα- και την αντιμετώπιση του κινδύνου που επηρεάζει επίσης μεγάλο αριθμό ενηλίκων εργαζομένων (τα φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού και η αύξηση της φτώχειας είναι ολοένα και πιο εμφανή, απειλώντας την κοινωνικής συνοχής και βιοτικού επιπέδου), μέσω της βελτίωσης της παρεχόμενης εκπαίδευσης/κατάρτισης από άποψη ποιότητας και αποτελεσματικότητας. Αποστολή της ΔΙΑΣ είναι να παρέχει πιστοποιημένες ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμβουλευτικής και προσωπικής ανάπτυξης προκειμένου να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Ο οργανισμός απασχολεί 11 προσωπικό πλήρους απασχόλησης και 50 εκπαιδευτές / ειδικούς μερικής απασχόλησης.